Baner reklamowy po prawej stronie
Regulamin

 

 

Właścicielem sklepu internetowego, w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem, jest Firma: P.P.H. LARIX Sp. J. K. Dymowski, M. Dymowski,

J. Matusiak, R. Gamrat z siedzibą w Kobylance,

73-108 Kobylanka ul. Bolesława Chrobrego 36,

NIP: 854-000-81-79,                                                      

zarejestrowana Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128707

zwana dalej Sprzedawcą

 

 

 

Postanowienia ogólne.

 

1.        Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli, akcesoriów i dodatków do aranżacji wnętrz. Wszystkie produkty znajdujące się na stronie sklepu są nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

2.       Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.       Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4.       Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

 

Składanie zamówień

 

1.       Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

2.       Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem internetowego sklepu larix-meble.iai-shop.com, e-mail, telefonicznie lub faksem.

3.       Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania wymaganej płatności w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia.

4.       Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

5.       Zamówienia można składać poprzez:

- dodanie do koszyka

- pocztą elektroniczną na adres: larix@larix-meble.pl

- telefonicznie pod nr  (+48) 91 4613281 w godzinach 10.00 – 19.00

6.       Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Sklep.

7.       Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

  1. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zmian w parametrach zamawianych modeli mebli, lub też w przypadku zmian podanych przez producenta.

9.       Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą elektroniczną lub telefonicznie  najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili jego otrzymania.

 

Zmiana danych i anulowanie zamówień

 

1.       Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury zaliczkowej, Kupujący ma prawo wprowadzić zmiany danych do umieszczenia na fakturze.

2.       Kupujący może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zamiar rezygnacji lub zmiany zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres larix@larix-meble.pl. lub faksem na nr  91 46 13 281. Sklep powiadamia Zamawiającego o możliwości lub braku możliwości rezygnacji lub zmiany zamówienia w ciągu 24 godzin.   

3.       Kupujący nie może zrezygnować z zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji.

4.       W przypadku rezygnacji z zamówienia zaliczka nie podlega zwrotowi.

5.       

  1. Po złożeniu zamówienia w przypadku zmiany tapicerki lub jej braku Klient  informowany jest przez obsługę sklepu o tym fakcie. Termin realizacji rozpoczyna się z dniem potwierdzenia zmiany. 
  2. W momencie zmiany zamówienia, zmiany pozycji i ich ceny, Klient informowany jest o fakcie poprzez wysłanie poprawionego zamówienia od odbiorcy.

Realizacja zamówień

 

1.       Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu z zadatkiem na koncie, o czym Kupujący jest informowany poprzez e-mail.

2.       Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, a także wydruk zamówienia.

3.       Termin realizacji zamówień wynosi od 48 godzin do 8 tygodni i ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju zamówionych towarów.

 

Ceny i płatności

 

1.       Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2.       Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3.       Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4.       Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi towaru lub regionu przesyłki.

5.       Wszelkie prowizje od wybranych form płatności widoczne są w koszyku zamówienia

6.       Na poczet realizacji zamówienia Kupujący zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w wysokości co najmniej 10% wartości zamówionego towaru.

7.       Dopłata następuje w chwili odbioru produktu lub przedpłatą na konto bankowe - w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności.

8.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na łamach strony.

9.       Zmiany o których mowa w pkt. 8 nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

10.   Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia, z zastrzeżeniem wynegocjowanej ceny.

11.   Negocjacja cen w Sklepie jest możliwa tylko dla produktów o wartości powyżej 3000zł.

 

Dostawa i odbiór produktu

 

1.       Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie przez konsultanta Sklepu w dni robocze między 10:00 a 19:00.

2.       Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

3.       Dostawa odbywa się w wybrany przez Kupującego sposób.

- dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres- dostawa przez transport Sklepu pod wskazany w zamówieniu adres,

- odbiór własny,

4.       W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną uwzględnione w potwierdzeniu Zamówienia.

5.       Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.

6.       Wniesienie oraz odebranie towaru z auta dostarczonych produktów pozostaje w gestii Kupującego.

7.       Sklep nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez składającego w formularzu zamówienia w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.

8.       Dwukrotne niepodjęcie przesyłki przez Kupującego jest równoznaczne z tym, że Sklep może od umowy odstąpić, przy czym kwota wpłacona tytułem zaliczki lub cała uiszczona za produkt cena może zostać zaliczona na poczet poniesionych przez Sklep kosztów realizacji zamówienia.

9.       Odbiór towaru przez Kupującego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.

10.   Podczas odbioru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Nabywca zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt.

11.   Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

 

Reklamacje i zwrot towaru

 

1.       W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu, podstawą rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest protokół reklamacji.

2.       Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

3.       Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności kuriera lub pracownika firmy protokołu niezgodności. Protokół Kupujący zobligowany jest dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.

4.       Wszelkie wady dostarczonego towaru, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli ujawnione w chwili odbioru towaru powinny zostać zgłoszone do pracowników obsługi sklepu w terminie nie później niż 2 dni od chwili odbioru towaru.

5.       W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny( Dz. U. Nr 22, poz. 271), składając Sklepowi oświadczenie na piśmie. Jeżeli odesłany towar spełnia wymagania przyjęcia zwrotnego, zostaje wystawiona faktura korygująca. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia odbioru faktury Vat korygującej, w ciągu 14 dni roboczych sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

6.       Prawo do zwrotu produktu, o którym mowa w punkcie 5., nie przysługuje w przypadku zamówienia indywidualnego (o właściwościach produktu określonych przez Kupującego lub ściśle związanych z jego osobą) oraz w przypadku zawarcia transakcji zamówienia lub zakupu bezpośrednio w którymkolwiek z salonów meblowych Sprzedawcy.

  1. Zwracany towar powinienen zostać dostarczany na koszt Kupującego w przeciągu 7 dni na adres sklepu w Szczecinie.

8.       Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.

9.       W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu produkt należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub innej na własny koszt na adres Sklepu.

10.   Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po jej otrzymaniu Sklep, w terminie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu należności na konto Kupującego.

11.   Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy i kosztów odesłania produktu.

12.   Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowań lub taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

13.   Reklamacje dotyczące różnicy w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.

14.   Reklamacje dotyczące mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

Podstawą do reklamacji nie mogą być też różnice w odcieniu i strukturze drewna i oklein naturalnych (fornirów) a także zjawisko ciemnienia mebli z nich wykonanych – szczególnie sosnowych – pod wpływem światła słonecznego, gdyz są to nieodłączne cechy materiałów pochodzenia naturalnego.

15.   W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany produkt wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub innej na adres        . W tym celu prosimy się skontaktować z obsługą Sklepu celem uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego.

  1. Produkty zamówione w Sklepie, dostarczone za granicę nie podlegają gwarancji.

       17. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

Gwarancja jakości

 

Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją wystawioną przez producenta.

 

Poufność danych i polityka prywatności

 

1.       Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby Sprzedawcy do celów marketingowych i ewidencyjnych.

2.       Sprzedawca nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim. Nie ujawnia żadnych informacji bez zgody klienta, z wyjątkiem gdy wymaga tego sytuacja kryzysowa lub odgórny nakaz prawny.

3.       Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony Sklepu.

4.       Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.

5.       W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

Postanowienia końcowe

 

1.       Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane ( w tym opis i dane techniczne produktów prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271).

2.       Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu.

3.       Złożenia zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu tego sklepu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.

4.       Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

5.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.

6.       Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy drogą mailową.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel